בית ספר העמק המערבי

בית ספר העמק המערבי

חטיבה עליונה

לוח מבחנים שכבת י"ב תשע"ט מחצית א'

לוח מבחנים שכבת י"א תשע"ט מחצית א'

לוח מבחנים שכבת י תשע"ט מחצית א'

התכנית - "אקדמיה בתיכון"

חטיבת הביניים

לוח מבחנים שכבת ט' תשע"ט מחצית א'

לוח מבחנים שכבת ח' תשע"ט מחצית א'

לוח מבחנים שכבת ז' תשע"ט מחצית א'

אלפא - תכנית לתלמידים בוגרי כיתה ט'

אידיאה - תכנית לתלמידים בוגרי כיתה ט'

אודיסיאה - תכנית לתלמידים בוגרי כיתה ח'

מסמכים וטפסים לעיון ולהורדה

תשלומי הורים לתלמידים מהמועצה האזורית "עמק יזרעאל"

דוח כספי הורים תשע"ח

תשלומי הורים תשע"ט קישור ל-CITYPAY

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

תקופת הביטוח 1.9.2017 - 31.8.2018

תכנית תגבור לימודי תשע"ט

בקשה לקבלת מלגת סיוע בתשלומי הורים תשע"ט

יש להוריד ולמלא את הטופס.

חוק זכויות התלמיד

טופס קליטת תלמיד/ה

ניתן להוריד את הקובץ למילוי נתוני תלמיד/ה.

מערכת שעות שבועית

משלחת לפולין

טופס הצטרפות למשלחת נ"ח 2018

נוהל מלגות לתלמידים משלחת פולין 2018

טופס 210 בקשה לקבלת מלגה

כיסוי ביטוחי לתלמידים היוצאים למשלחת לחו"ל

פוליסת ביטוח

תשלום הכנה

חוזר להורים 2018

טופס רישום מסוכנות נסיעות 2018

הסדרי תשלום למסע לפולין 2017

מצגת על פולין

רקע גיאוגרפי על פולין

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA