בית ספר העמק המערבי

בית ספר העמק המערבי

הודעה לוקר - אמבין

חטיבה עליונה

רישום להסעה לבגרות

שעות מועדי ב' בגרויות - תשע"ח 2018

לוח בחינות בגרות - קיץ תשע"ח

נוהל ערעור על ציון בית ספרי (מגן) לבחינות בגרות.

לוח מבחנים שכבת י"ב - מחצית ב' תשע"ח.

תכנית חברתית שכבת י"ב תשע"ח.

לוח מבחנים שכבת י"א - מחצית ב' תשע"ח.

תכנית חברתית שכבת י"א תשע"ח.

לוח מבחנים שכבת י - מחצית ב' תשע"ח.

תכנית חברתית שכבת ' תשע"ח.

מחויבות אישית, חברתית

עדכון פרטי מחויבות אישית לשנת הלימודים התשע"ז

חטיבת הביניים

רישום למועד ב'

לוח מבחנים שכבת ט' מחצית ב' תשע"ח

תכנית חברתית שכבת ט' תשע"ח.

לוח מבחנים שכבת ח' מחצית ב' תשע"ח

תכנית חברתית שכבת ח' תשע"ח.

לוח מבחנים שכבת ז' מחצית ב' תשע"ח

תכנית חברתית שכבת ז' תשע"ח.

מסמכים וטפסים לעיון ולהורדה

סביבות למידה

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

תקופת הביטוח 1.9.2017 - 31.8.2018

תכנית תגבור לימודי תשע"ח

חוק זכויות התלמיד

טופס קליטת תלמיד/ה

ניתן להוריד את הקובץ למילוי נתוני תלמיד/ה.

משלחת לפולין

טופס הצטרפות למשלחת נ"ח 2018

נוהל מלגות לתלמידים משלחת פולין 2018

טופס 210 בקשה לקבלת מלגה

כיסוי ביטוחי לתלמידים היוצאים למשלחת לחו"ל

פוליסת ביטוח

תשלום הכנה

חוזר להורים 2018

טופס רישום מסוכנות נסיעות 2018

הסדרי תשלום למסע לפולין 2017

מצגת על פולין

רקע גיאוגרפי על פולין

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA