בית ספר העמק המערבי

בית ספר העמק המערבי

אחרי החגים

מסמכים וטפסים לעיון ולהורדה

דבר המנהלת תשע"ח

תכנית תגבור לימודי תשע"ח

טבלת תשלומים המאושרת לשנה"ל תשע"ח

בקשה לקבלת מלגת סיוע בתשלומי הורים תשע"ח

יש להוריד ולמלא את הטופס.

תשלומי הורים לתלמידים מהמועצה האזורית "עמק יזרעאל"

חוק זכויות התלמיד

טופס קליטת תלמיד/ה

ניתן להוריד את הקובץ למילוי נתוני תלמיד/ה.

תשלומי הורים תשע"ח קישור ל-CITYPAY

משלחת לפולין

פוליסת ביטוח

כיסוי ביטוחי לתלמידים היוצאים למשלחת לחו"ל

תשלום הכנה

חוזר להורים 2017

טופס רישום מסוכנות נסיעות

הסדרי תשלום למסע לפולין 2017

נוהל מלגות לתלמידים משלחת פולין 2017

טופס הרשמה לפולין עבור משלחת מחזור נ״ז - 2017

חטיבה עליונה

לוח מבחנים שכבת י"ב - מחצית א' תשע"ח

תכנית חברתית שכבת י"ב תשע"ח.

לוח מבחנים שכבת י"א - מחצית א' תשע"ח

תכנית חברתית שכבת י"א תשע"ח.

לוח מבחנים שכבת י - מחצית א' תשע"ח

תכנית חברתית שכבת ' תשע"ח.

רישום לקורסי השכלה כללית

מחויבות אישית, חברתית

עדכון פרטי מחויבות אישית לשנת הלימודים התשע"ז

חטיבת הביניים

תכנית חברתית שכבת ט' תשע"ח.

תכנית חברתית שכבת ח' תשע"ח.

תכנית חברתית שכבת ז' תשע"ח.

WCAG 2.0 (Level AA)