בית ספר העמק המערבי

בית ספר העמק המערבי

ערב הכוון

חטיבה עליונה

תרגיל למידה בחירום לחט"ע

לוח בחינות בגרות - קיץ תשע"ח

לוח מבחנים שכבת י"ב - מחצית ב' תשע"ח.

תכנית חברתית שכבת י"ב תשע"ח.

לוח מבחנים שכבת י"א - מחצית ב' תשע"ח.

תכנית חברתית שכבת י"א תשע"ח.

לוח מבחנים שכבת י - מחצית ב' תשע"ח.

תכנית חברתית שכבת ' תשע"ח.

מחויבות אישית, חברתית

עדכון פרטי מחויבות אישית לשנת הלימודים התשע"ז

חטיבת הביניים

תרגיל למידה בחירום לחט"ב

רישום למועד ב'

לוח מבחנים שכבת ט' מחצית ב' תשע"ח

תכנית חברתית שכבת ט' תשע"ח.

לוח מבחנים שכבת ח' מחצית ב' תשע"ח

תכנית חברתית שכבת ח' תשע"ח.

לוח מבחנים שכבת ז' מחצית ב' תשע"ח

תכנית חברתית שכבת ז' תשע"ח.

מסמכים וטפסים לעיון ולהורדה

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

תקופת הביטוח 1.9.2017 - 31.8.2018

תכנית תגבור לימודי תשע"ח

חוק זכויות התלמיד

טופס קליטת תלמיד/ה

ניתן להוריד את הקובץ למילוי נתוני תלמיד/ה.

משלחת לפולין

טופס הצטרפות למשלחת נ"ח 2018

פוליסת ביטוח

כיסוי ביטוחי לתלמידים היוצאים למשלחת לחו"ל

תשלום הכנה

חוזר להורים 2017

טופס רישום מסוכנות נסיעות

הסדרי תשלום למסע לפולין 2017

נוהל מלגות לתלמידים משלחת פולין 2017

טופס הרשמה לפולין עבור משלחת מחזור נ״ז - 2017

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA